Onze artiesten
De impresariaten George Visser Productions b.v. en TriColour Productions b.v. bieden een verrassend en uiteenlopend aanbod aan artiesten. Wij vertegenwoordigen deze artiesten exclusief voor het theater en verzorgen de tourneeplanning alsmede de daarbij behorende publiciteit en productiebegeleiding. Kies de naam van de artiest of groep voor achtergronden en informatie over de artiest en bijbehorende producties.
 
= artiesten George Visser Productions b.v.
= artiesten TriColour Productions b.v.